Newsletter

Subskrybuj już teraz i zapewnij sobie wiele korzyści!

Dalsze informacje podróżne

Płatności

Tutaj znajdą Państwo ważne wskazówki dotyczące dokonania płatności.

Płatności

 • Kiedy i w jaki sposób dokonuje się płatności?
  Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/rachunku należy uregulować bezzwłocznie kwotę zaliczki w wysokości 25% (ubezpieczenie w całości). Reszta sumy płatna jest na 6 tygodni przed wyjazdem. Jeżeli rezerwacja została dokonana w okresie 6 tygodni przed terminem wyjazdu, należy dokonać płatności całej kwoty bezzwłocznie. Płatności można dokonać przelewem lub kartą kredytową. Na 16 dni przed wyjazdem płatność za świadczenia dodatkowe możliwa jest tylko kartą kredytową. Dokumenty podróżne zostaną wysłane dopiero po otrzymaniu całości kwoty za rezerwację, nie wcześniej jednak niż na 14 dni przed wyjazdem.
 • W jaki sposób dokonać płatności przelewem?
  W przeciągu kilku dni po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail Potwierdzenie rezerwacji/rachunek, na którym widnieją dane banku i tytuł przelewu, które należy podać podczas płatności, co znacznie ułatwi przypisanie płatności do konkretnej rezerwacji. Prosimy o wykonanie przelewu zgodnie ze wskazanym terminem.

  W przypadku rezerwacji krótkoterminowych prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności. W tym przypadku należy uwzględnić następujące zasady:

  Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na payment@snowtrex.com
  Numer faksu: +49 221 33 60 62940 – prosimy o zaznaczenie na przesyłanym faksie następującego adresu mailowego „payment@snowtrex.com“.

  Prosimy również zwrócić uwagę na ważność potwierdzenia płatności.
  Prawidłowe potwierdzenie przelewu powinno zawierać następujące dane:

  • Odbiorcą jest Firma „TravelTrex GmbH“.
  • Dane konta bankowego (numer konta) firmy TravelTrex GmbH muszą być wypełnione kompletnie, prawidłowo oraz czytelnie – dokładne dane znajdą Państwo na potwierdzeniu rezerwacji/ rachunku.
  • Logo banku musi być czytelne
  • Wpłacona kwota musi odpowiadać kwocie wyszczególnionej na rachunku
  • Potwierdzenie płatności nie może być zapisane jako dokument Word lub inny rodzaj dokumentu tekstowego.
  • Potwierdzenie płatności musi zawierać adnotację potwierdzającą wykonanie przelewu: np. dokument wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej lub potwierdzenie płatności w formie papierowej zawierające Państwa podpis oraz podpis i pieczęć banku.
  • Po wykonaniu przelewu saldo Państwa konta musi być widoczne i nie można być ujemne.
  Poniżej podajemy kilka wskazówek, jak przesłać mailowo potwierdzenie płatności z transakcji internetowej, posługując się funkcją screeshot (zapis aktualnego obrazu na monitorze)

  1. Gdy na monitorze widoczny jest obraz, który chcą Państwo zapisać, należy
   • kliknąć na klawisz „Print Screen“ lub
   • równocześnie „Ctrl“ i „Print Screen“
   by otrzymać wymagany obraz typu screenshot.
  2. Proszę otworzyć nowy dokument tekstowy i wkleić screenshot przy użyciu klawiszy „Ctrl" i „V"
  3. Proszę zapisać plik w formacie JPG i przesłać go do nas w załączniku maila.

  Po otrzymaniu ważnego i wiarygodnego potwierdzenia dokonania płatności, prześlemy Państwu na 14 dni przed wyjazdem informacje podróżne.
 • W jaki sposób dokonać płatności kartą kredytową?
  Proszę przygotować poniższe dane:
  • Typ karty
  • Właściciel karty
  • Numer karty kredytowej
  • Data ważności
  • Kod CVC

  Kod CVC

  Na kartach Visa i MasterCard kod CVC składa się z trzech ostatnich cyfr wydrukowanych na pasku podpisu na odwrocie karty. Pragniemy zaznaczyć, iż przy płatności kartą kredytową pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 0,8% (VISA i Mastercard) lub 3% (American Express).

  Realizacja transakcji ma miejsce poprzez świadczeniodawcę Stripe. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

  Proszę zwrócić uwagę, że bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji online zostanie pobrana kwota w wysokości do 1,-$. Kwota ta zostanie zwrócona bezpośrednio po zaksięgowaniu i służy ona do zweryfikowania użytej karty kredytowej.

 • Czy dane osobowe są szyfrowane?
  Korzystamy z najnowszej technologii szyfrowania danych Secure Socket Layers (SSL), aby Państwa dane osobowe były jak najlepiej zabezpieczane i kodowane. SSL to najbezpieczniejsza metoda przekazu danych w Internecie w skali światowej. Każda wymiana danych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszą stroną internetową, podczas której podawane są dane osobowe, jest szyfrowana i zabezpieczona przed utratą owych danych, manipulacjami, uszkodzeniami czy innymi błędami. Dzięki temu Państwa poufne dane są w pewnych rękach!
  Więcej informacji o ochronie danych znajdą Państwo tutaj.