Warunki Uczestnictwa naszych konkursów

01/07/2020 - SnowTrex


Warunki uczestnictwa w konkursie „Bezpłatny pobyt w Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s ****“

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Kolonia („TravelTrex“). TravelTrex jest sponsorem nagród w konkursie. Konkurs nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i w żaden sposób nie jest przez Facebook sponsorowany, wspierany lub organizowany. Pytania, komentarze lub skargi odnośnie konkursu należy kierować wyłącznie do TravelTrex, nie do serwisu Facebook. Odbiorcą informacji udostępnionych przez uczestników akcji jest TravelTrex, nie Facebook. Udostępnione dane personalne będą wykorzystane wyłącznie w ramach tego konkursu. TravelTrex jest podmiotem odpowiedzialnym za zaplanowanie, organizację i przeprowadzenie konkursu oraz realizację nagród.

2. Udział i nagrody

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Udział w konkursie następuje poprzez

  1. polubienie wpisu SnowTrex na Facebooku z 05.10.2020 godz. 16:30 oraz
  2. odpowiedzenie w komentarzu wpisu z 05.10.2020 godz. 16:30 na pytanie: Z kim chciałbyś spędzić początek listopada w Zell am See/Kaprun na stoku i dlaczego?

Akcja rozpoczyna się 05.10.2020 o godz. 16:30, kończy natomiast 11.10.2020 o godz. 23:59. Spośród wszystkich uczestników, którzy polubili wpis oraz podali w komentarzu stosowną odpowiedź na pytanie „Z kim chciałbyś spędzić początek listopada w Zell am See/Kaprun na stoku i dlaczego?“, zostanie wylosowana nagroda:

  • 2 noclegi z wyżywieniem HB dla 2 osób w Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s **** w miejscowości Kaprun
  • termin 06.11.20 – 08.11.20
  • adres obiektu: Kitzsteinhornstraße 10, 5710 Kaprun, Austria.

Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez komentarz. Uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie imienia w przypadku wygranej (imię lub imię profilowe).

Pracownicy TravelTrex oraz partnerzy biznesowi TravelTrex nie są upoważnieni do udziału w konkursie. W związku z udziałem w akcji nie powstają dla uczestników żadne dodatkowe koszty ze strony TravelTrex. Dobrowolne wydatki w związku z udziałem w akcji nie zostaną zwrócone. Uczestnik jest sam odpowiedzialny za poprawność danych. Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych wyłącznie odpowiadających rzeczywistości. W przypadku naruszenia regulaminu udziału TravelTrex ma prawo wykluczyć osoby z konkursu.

3. Czas trwania konkursu i nagrody

Konkurs trwa od 05.10.2020, godz. 16:30 do 11.10.2020 godz. 23:59. TravelTrex ma prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszej zapowiedzi i z uzasadnionych powodów.

Nagród nie można przekazać osobom trzecim. Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez losowanie spośród wszystkich uczestników, spełniających warunki konkursu wymienione w pkt. 2. Wyniki ogłoszone przez TravelTrex są ostateczne i wiążące. Dochodzenie racji na drodze prawnej oraz wypłata równowartości nagrody w gotówce są wykluczone. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość lub komentarz pod swoim komentarzem lub ewentualnie drogą mailową oraz poproszony o stosowne oświadczenie przyjęcia nagrody, które musi nastąpić w ciągu 7 dni. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 7 dni, traci prawo do odebrania nagrody, jednocześnie zostanie natomiast wyłoniony nowy zwycięzca. Nowy zwycięzca również zostanie wyłoniony na drodze losowania zgodnie z warunkami nazwanymi w pkt. 2.

Wraz z przesłaniem zdjęć uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez TravelTrex zdjęć i treści do celów komercyjnych i rozpowszechnienia ich na portalach społecznościowych i ewentualnie na swojej stronie internetowej. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i przestrzennie i jest nieodwołalna.

Ponadto uczestnik gwarantuje, że przesłane przez niego zdjęcia są wolne od praw osób trzecich.

Nagroda nie obejmuje dojazdu, powrotu i karnetów narciarskich.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że TravelTrex nie gwarantuje dostępności stron internetowych powiązanych z akcją lub ustawionych na nich treści. TravelTrex zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wstrzymania dostępności tych stron internetowych (także bez wcześniejszej zapowiedzi) lub całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do nich. TravelTrex nie ponosi odpowiedzialności za nieograniczony i/lub nieprzerwany dostęp do tych stron internetowych. TravelTrex będzie zwolniony ze wszelkich zobowiązań względem zwycięzcy najpóźniej wraz z poinformowaniem o wygranej.

5. Ochrona danych

Wraz z przekazaniem danych osobowych uczestnika TravelTrex ma prawo do ich gromadzenia i przetwarzania w celu przeprowadzenia akcji i realizacji nagród, zgodnie z regulacjami BDSG (federalna ustawa o ochronie danych osobowych) w wymaganym zakresie. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przekazanych danych w ramach akcji i zgadza się na udostępnienie danych osobom upoważnionym przez TravelTrex do przeprowadzenia akcji, również tym spoza firmy TravelTrex. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jednoznacznie zgadza się na wykorzystanie, a w szczególności opublikowanie przekazanych danych. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do informacji lub korekty swoich danych zgodnie z wymogami prawnymi i może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych, drogą mailową na adres dataprotection@snowtrex.com ze skutkiem na przyszłość.

6. Obowiązywanie warunków

Opisane warunki uczestnictwa obowiązują w przypadku udziału w konkursie „Bezpłatny pobyt w Natur- & Lifestyle Hotel ACTIVE – by Leitner’s ****“. TravelTrex ma prawo do zmiany lub dopasowania warunków uczestnictwa w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku uczestnicy zostaną o tym poinformowani w odpowiednim miejscu na stronie konkursu.

7. Wybór prawa

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie oraz, jeżeli prawnie dozwolone, właściwość sądu w miejscu siedziby firmy TravelTrex, w Kolonii.

8. Pozostałe

Nieważność pojedynczych lub kilku postanowień wspomnianych warunków uczestnictwa lub określone braki w warunkach nie naruszają ważności innych postanowień. Nieskuteczne lub niepełne postanowienia zostaną utrzymane w mocy skuteczną treścią, która pod względem znaczenia jest najbardziej zbliżona do znaczenia postanowienia nieważnego.

  • środa, 01. lipca 2020
  • autor: SnowTrex
  • kategorie: Eventy
Historia narciarstwa

Gdzie i kiedy pierwsza osoba jeździła na nartach? Kiedy narty stały się sportem ...

Potrawy prosto z gospody: 10 klasyków kulinarnych

Jest to po prostu część dnia na nartach – mała przerwa w gospodzie. Ten kto, ...