Newsletter

Subskrybuj już teraz i zapewnij sobie wiele korzyści!

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa dla imprez turystycznych i usług turystycznych zarezerwowanych jako usługi pojedyncze

Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich imprez turystycznych i usług turystycznych zarezerwowanych jako usługi pojedyncze w rozumieniu § 651 a ust. 3 nr 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) - zwanych dalej usługami pojedynczymi - organizatora podróży TravelTrex GmbH.
Za imprezę turystyczną uważa się rezerwację składającą się z co najmniej dwóch usług turystycznych. Alternatywnie, jeżeli jedna z usług turystycznych jest zarezerwowana wraz z inną usługą turystyczną, której cena stanowi co najmniej 25% całkowitej wartości wycieczki. W tym przypadku TravelTrex GmbH przekaże formularz dotyczący imprez turystycznych.

Jeżeli w powyższych warunkach uczestnictwa używany jest termin "usługa", obejmuje on zarówno imprezy turystyczne, jak i usługi pojedyncze.

Internetowe rozstrzyganie sporów

TT nie bierze udziału w pozasądowym rozstrzyganiu sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie. W tym celu Europejska Komisja udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów, którą znajdą Państwo tutaj: ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość wykorzystania tej platformy do pozasądowego rozwiązywania sporów.